Om Ortomedic

Ortomedic AS er et norsk selskap som har spesialisert seg på å imøtekomme behov for kvalitetsprodukter innen helsesektoren i Norge.

Siden april 1986 har selskapet vært blant de ledende til å betjene markedet for ortopediske implantater, traumaprodukter, kirurgiske instrumenter og annet medisinsk utstyr.

Våre ansatte forvalter lang erfaring og bred kompetanse innenfor de markedsområder hvor vi tilbyr våre produkter og tjenester.

Ortomedic representerer en rekke ledende europeiske og amerikanske produsenter av medisinsk utstyr. Dette gir oss tilgang til det nyeste innen forskning og produktutvikling. Alle våre leverandører står for førsteklasses kvalitet.

Selskapets mål på kort og lang sikt

 • Ortomedic skal være en ledende kompetansebedrift innenfor sine produktområder
 • Ortomedic skal ha en stor tillit hos kunder, medarbeidere, leverandører og øvrige samarbeidspartnere

Disse mål skal nås gjennom verdi- og holdningsskapende aktiviteter ved at bedriften og ansatte skal vektlegge følgende:

 • Effektivitet, pålitelighet, lojalitet og engasjement
 • Høy etisk standard
 • Tydelige arbeidsmetoder og rutiner, med definerte kvalitetsmål
 • Ved å sette medarbeideren i sentrum og legge forholdene til rette for faglig og personlig utvikling
 • Ved at selskapet skal tilby en utfordrende arbeidsplass med høy sosial profil

Vår miljøpolicy 

Ortomedic skal fremstå som en miljøbevisst bedrift som aktivt benytter vårt miljøstyringssystem i den daglige driften. Miljøstyringssystem og rutiner er basert på prinsippene i ISO14001 standarden. Vår overordnede målsetting med miljøarbeidet er å bidra til å forebygge forurensing og redusere ressursforbruket i vår verdikjede.
Kompetente medarbeidere sammen med gode arbeidsprosesser skal ivareta miljøkravene på beste mulige måte. Vårt miljøstyringsprogram sikrer god ivaretagelse av lover og forskrifter.

Våre miljømål omfatter blant annet:

 • Høy sorteringsgrad i vår avfallshåndtering
 • Reduksjon av papirforbruk og øvrige materiell
 • Energiforbruk kontor og lagerbygg
 • Redusere utslipp av luftforurensing
 • Bruk av miljøkriterier ved valg av transporttjenester
 • Bruk av miljøkriterier ved valg av leverandører