Kunnskap

Våre ansatte har lang erfaring og meget god kunnskap innen alle våre ulike produkt- og markedsområder. Som en av de største leverandørene av ortopediske implantater, medisinsk teknisk utstyr og mikroskoper i Norge, setter vi vår egen kunnskap og kompetanseforvaltning høyt.

Våre kunder krever høy kompetanse og det er vårt ansvar å bidra til riktig bruk av utstyr i nært samarbeid med det medisinske fagpersonellet.

Våre opplæringsaktiviteter omfatter alt fra individuell opplæring til nasjonale og internasjonale kurs.

Ortomedic skal være en viktig kompetanseleverandør og vi skal være der når du trenger oss!