Service

Det skal være enkelt å få god og riktig service når du er i kontakt med Ortomedic. Vår service og tjenester skal bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere opplever rask og riktig behandling av sin henvendelse.

Som leverandør til helsesektoren har vi mange kontaktpunkter med mennesker og våre kunders verdikjede. Det betyr at vi som leverandør må være flinke til å lytte og identifisere behov, for deretter å bruke denne informasjonen i den videre kundebehandlingen.

Vårt kvalitetstyringsystem er sertifisert etter ISO9001:2008 standarden og beskriver tydelig våre arbeidsprosesser og rutiner.

Som kunde skal du kunne forvente det samme gode servicenivået hver gang du er i kontakt med Ortomedic.