Tilbehør til proteser

Sementblandesystem

Sementrestriktorer

Suturer

Trykkspylesystem

Benkvern

Trauma

Collumskruer

Lupebriller

Spesialtilpassede lupebriller

Mikroskoper

Konfokalmikroskopi

Digital patologi

Stereomikroskoper

Kamera og software

Operasjonsmikroskoper

Teknisk service

Histologi

EM prøvepreparering

Histologi forbruksvarer

Histologiutstyr

Immunhistologi

Teknisk service